do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 30.01.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Klasyfikacja budżetowa 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje sporo zmian, także związanych z klasyfikacją budżetową, istotnych zwłaszcza dla samorządowych jednostek budżetowych w odniesieniu do zmian w przepisach ustrojowych (ustawach samorządowych), w tym nowego rodzaju jednostek, jakimi są centra usług wspólnych, i jednostek pomocy społecznej. Niestety, najnowsze zmiany nie rozwiązują problemu klasyfikowania operacji dotyczących rozliczania VAT, w szczególności w jednostkach budżetowych.

Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej uwzględnia zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Część zmian ma na celu wydzielenie, wyodrębnienie wybranego zakresu dochodów lub wydatków, co jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu klasyfikacji budżetowej oraz postulatów zgłaszanych przez użytkowników, a także zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

Zmiany dotyczą m.in. dodania kilku nowych paragrafów dochodów:

● 061 „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”,

● 062 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”,

● 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”,

● 064 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”,

● 093 „Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych”,

● 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

● 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Jednocześnie dostosowano brzmienie objaśnień do paragrafów: 069 „Wpływy z różnych opłat” i 097 „Wpływy z różnych dochodów” (nowe paragrafy zostały wyodrębnione z dotychczasowych paragrafów: 069 i 097 w związku z zastrzeżeniami NIK dotyczącymi zbyt dużych kwot dochodów ujmowanych w tych paragrafach). Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. np. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej czy kosztów upomnień nie należy ujmować w paragrafie 069, tylko w nowym paragrafie 064, a wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nie w paragrafie 097, tylko w nowym paragrafie 094.

Polecamy poradnik opisujący w praktycznej formie zmiany w klasyfikacji budżetowej, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

Klasyfikacja budżetowa po zmianach – pytania i odpowiedzi >>


Zobacz także:

Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 25 stycznia 2017 r. >>

Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 22 grudnia 2016 r. >>

Podsumowanie zmian w klasyfikacji budżetowej w 2016 r. >>

Zasady stosowania czwartej cyfry „7” i „8” klasyfikacji >>

Klasyfikacja budżetowa dla Zespołu Obsługi Oświaty od 1 stycznia 2017 r. >>


Klasyfikacja budżetowa - test >>

Klasyfikacja budżetowa 2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK