do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.10.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT od 2017 r.?

Zgodnie z prawem europejskim obecny limit zwolnienia podmiotowego w VAT wynoszący 150 000 zł powinien obowiązywać do 31 grudnia 2018 r. Polska wystąpiła jednak do Komisji Europejskiej z wnioskiem o możliwość wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zwolnienia w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 euro, czyli po przeliczeniu na złote 200 000 zł. I takie rozwiązanie znalazło się w projekcie noweli ustawy o VAT, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie podatnicy mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w przypadku, gdy nie przekroczyli limitu sprzedaży w roku poprzednim w wysokości 150 tys. zł. (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Szczegółowe zasady korzystania ze zwolnienia reguluje art. 113 ustawy. Na podstawie decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2015/1173 z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. Urz. UE. L.189 z 17.7.2015, str. 36) limit zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług w wysokości 150 000 zł obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 395 dyrektywy VAT Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 niniejszej dyrektywy, w celu przyznania od 1 stycznia 2017 r. do  31 grudnia 2018 r. zwolnienia w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR (po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT, limit ten wynosi 200 000 zł).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o  VAT, przyznanie prawa do podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 40 000 EUR, pozwoli stosować uproszczenia dla większej ilości podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Podatnicy objęci zwolnieniem od podatku od towarów i usług są bowiem zwolnieni z obowiązku rejestracji dla potrzeb tego podatku, z obowiązku prowadzenia pełnej (szczegółowej) ewidencji czynności podlegających temu podatkowi oraz z obowiązku wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT.

Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Jednocześnie przewiduje się wprowadzenie przepisu przejściowego (art. 12) zgodnie z którym ze zwolnienia będą też mogli  skorzystać podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

Odpowiednio z tego zwolnienia będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.


Przeczytaj też:

Duże zmiany w rozliczaniu VAT >>

Będzie odwrócony VAT na usługi budowlane >>

VAT 2020. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r., a także wchodzące w życie 1 lipca 2020 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK