do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 28.01.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Urlop ojcowski podzielony na 2 części

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części. Dotychczas urlop ojcowski mógł być wykorzystany wyłącznie w całości. Zmiany weszły w życie 2 stycznia 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma o 1 rok więcej czasu na wykorzystanie 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego można bowiem skorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Całkowitą nowością jest możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części.

W wyniku nowelizacji wprowadzono jednocześnie zasadę, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień – co w praktyce oznacza, że pracownik-ojciec może wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni lub 2-krotnie w wymiarze 1 tygodnia.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik powinien złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego.

Źródło: własne

Polecamy także:

INSTRUKCJE: Urlop ojcowski po zmianach od 2 stycznia 2016 r. >>

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentów składanych przez pracowników w zakresie uprawnień rodzicielskich >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł