do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.01.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Plan audytu wewnętrznego na 2016 r - według nowych zasad!

Plan audytu wewnętrznego na 2016 r. powinien być przygotowany na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego. Te jednostki, które opracowały plan na podstawie nieobowiązujących już przepisów, muszą jak najszybciej dostosować go do nowych zasad.

Do końca roku kierownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje plan audytu wewnętrznego na następny rok (art. 283 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Plan ten powinien być opracowany na podstawie analizy ryzyka, co oznacza, że w jednostce powinno się zidentyfikować ryzyka związane z realizacją zadań jednostki oraz dokonać oceny zidentyfikowanego ryzyka.

W przypadku jednostek administracji rządowej, przeprowadzając analizę ryzyka, bierze się pod uwagę w szczególności zadania wynikające z rocznego planu działalności, a także wytyczne ministra kierującego działem i komitetu audytu.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego (JST), przeprowadzając analizę ryzyka, bierze się pod uwagę w szczególności zadania wynikające ze strategii jednostki i zadania wskazane przez kierownika jednostki jako priorytety na dany rok budżetowy.

Dotychczas sposób sporządzania planu audytu i jego elementy przedstawione były w rozporządzeniu Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Jednak zostało ono zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego (dalej: nowe rozporządzenie o audycie wewnętrznym). Generalnie, weszło ono w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 7–11, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12 października 2015 r.

Przeczytaj więcej >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł