do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 09.02.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zamknięcie roku 2016

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych. Proces ten odbywa się nie rzadziej niż raz do roku, tzn. każdorazowo na koniec roku obrotowego, i ma na celu zamknięcie w jednym okresie wszystkich operacji gospodarczych, które w nim wystąpiły. Zależnie od stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich zamknięcie odbywa się w różny sposób.

Czynności przygotowawcze prowadzące do zakończenia roku budżetowego w ewidencji księgowej, jak również ostateczne jego zamknięcie stanowią proces wieloetapowy, czasochłonny i zarazem istotny dla całej jednostki. Na podstawie sald kont wynikających z zamknięcia poprzedniego roku rozrachunkowego tworzony jest bilans otwarcia nowego roku obrachunkowego. Niezwykle ważne jest, aby stan kont w bilansie otwarcia był zgodny ze stanem ustalonym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki.

W ramach TEMATU NA CZASIE "Zamknięcie roku 2016" dostępne są następujące zagadnienia:

Zamknięcie roku obrotowego – terminarz działań >>

Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego >>

Ustalenie harmonogramu działań zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych >>

Dokonanie rozliczeń, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego >>

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego >>

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy >>

Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów >>

Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego >>

Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego >>

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów >>

Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów >>

Przeksięgowania roczne >>

Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, na podstawie których jednostka sporządzi roczne sprawozdanie finansowe >>

Sporządzenie sprawozdania finansowego >>

Otwarcie ksiąg rachunkowych – księgowania na początku nowego roku budżetowego >>


Przeczytaj też:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej >>

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. – powiązanie z saldami kont księgowych - INSTRUKCJA >>

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK