do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 09.02.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zamknięcie roku 2016

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych. Proces ten odbywa się nie rzadziej niż raz do roku, tzn. każdorazowo na koniec roku obrotowego, i ma na celu zamknięcie w jednym okresie wszystkich operacji gospodarczych, które w nim wystąpiły. Zależnie od stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich zamknięcie odbywa się w różny sposób.

Czynności przygotowawcze prowadzące do zakończenia roku budżetowego w ewidencji księgowej, jak również ostateczne jego zamknięcie stanowią proces wieloetapowy, czasochłonny i zarazem istotny dla całej jednostki. Na podstawie sald kont wynikających z zamknięcia poprzedniego roku rozrachunkowego tworzony jest bilans otwarcia nowego roku obrachunkowego. Niezwykle ważne jest, aby stan kont w bilansie otwarcia był zgodny ze stanem ustalonym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki.

W ramach TEMATU NA CZASIE "Zamknięcie roku 2016" dostępne są następujące zagadnienia:

Zamknięcie roku obrotowego – terminarz działań >>

Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego >>

Ustalenie harmonogramu działań zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych >>

Dokonanie rozliczeń, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego >>

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego >>

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy >>

Środki pieniężne pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów >>

Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego >>

Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego >>

Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów >>

Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów >>

Przeksięgowania roczne >>

Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, na podstawie których jednostka sporządzi roczne sprawozdanie finansowe >>

Sporządzenie sprawozdania finansowego >>

Otwarcie ksiąg rachunkowych – księgowania na początku nowego roku budżetowego >>


Przeczytaj też:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej >>

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. – powiązanie z saldami kont księgowych - INSTRUKCJA >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł