do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 15.01.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Od kiedy centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

Minister Finansów przesunął termin obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach na 1 stycznia 2017 r. Pierwotnie samorządy miały czas do końca czerwca 2016 r. na dokonanie tych zmian (zgodnie z komunikatem MF z 29 września 2015 r.).

Centralizacja rozliczeń VAT samorządów jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15.

Trybunał uznał, że gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład wchodzi. Do tego samego wniosku doszedł NSA w uchwale z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15), rozpatrując przypadek zakładów budżetowych. NSA uznał mianowicie, że zakłady budżetowe gminy również nie są odrębnymi od gminy podatnikami VAT.

W konsekwencji obu tych orzeczeń okazało się, że rozliczenia VAT dokonywane dotychczas odrębnie przez jednostki i zakłady budżetowe powinny być scentralizowane u jednego samodzielnego podatnika, jakim jest gmina. MF kierując się zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyznaczył samorządom termin na dokonanie stosownej centralizacji do końca czerwca 2016 r. Obecnie przedłużył ten termin do końca 2016 r. Jednocześnie MF zapowiedział wydanie odpowiedniego aktu prawnego regulującego tę kwestię. Projekt ma być w najbliższym czasie przekazany do konsultacji publicznych i udostępniony na www.rcl.gov.pl.

Źródło: Komunikat MF z 16 grudnia 2015 r. „Przesunięcie terminu »centralizacji« rozliczeń w samorządach” – opubl. na www.mf.gov.pl

oprac. Ewa Sławińska

Polecamy także TEMAT NA CZASIE: "VAT w samorządach po wyroku TSUE" >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł