do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.06.2015
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowy obowiązek dla wykonawców od 1 lipca

Od 1 lipca 2015 r. wykonawca, składając ofertę, powinien poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT. W przypadku już zawartych umów zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców informacji o odwrotnym obciążeniu i będzie mógł obniżać kwoty wynagrodzenia o VAT.

Od 1 lipca 2015 r. wprowadzono nowy obowiązek dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne (tzw. wykonawców) – art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: uPZP). Zmianę wprowadzono ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa nowelizująca). Składając ofertę, przedsiębiorcy powinni informować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego. W informacji powinni wskazać:

  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz
  • wartość tego towaru lub usługi bez kwoty VAT.

Informacje przekazywane zamawiającym mają pozwolić im na ocenę danej oferty z uwzględnieniem tego, kto rozlicza VAT.

Obowiązujące od 1 lipca 2015 r. zmiany w Prawie zamówień publicznych są wynikiem wprowadzenia w ustawie o VAT zmian dotyczących tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia. Przypomnijmy, że mechanizm ten przenosi obowiązek rozliczenia VAT ze sprzedającego na nabywcę (jeżeli nabywcą jest podatnik VAT czynny). Powoduje to, że zamawiający jako nabywca objęty odwrotnym obciążeniem odprowadza VAT. Kwota VAT powinna więc być uwzględniona przy ocenie takiej oferty.

Na IRB polecamy też:

Zwrot wadium w przypadku podpisania umowy z podmiotem, który pierwotnie przegrał przetarg »

Wykonanie zastępcze w sytuacji niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia »

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK