do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.06.2015
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jak zaksięgować zakup programu komputerowego

Zakup programu o okresie użytkowania jednego roku nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej i powinien być księgowany w koszty jednostki. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, ewidencjonuje się na koncie 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”.

Jeśli licencja na program komputerowy obejmuje okres powyżej jednego roku, należy ją zaklasyfikować do wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli licencja na program komputerowy jest używana rok lub krócej – należy ją zaksięgować w koszty jednostki.

Księgując fakturę za zakup program komputerowego, którego okres użytkowania wynosi rok i przypada na następne okresy sprawozdawcze, należy mieć także na uwadze zasadę:

  • memoriału – określoną w art. 6 ust. 1 uor, w myśl której w księgach rachunkowych jednostka ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami,
  • współmierności – zawartą w art. 6 ust. 2 uor, zgodnie z którą do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Kontem służącym do rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów (rozliczenia czynne) jest konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Więcej czytaj na IRB w artykule: Jak zaksięgować fakturę za zakup programu komputerowego »


Polecamy także:

Klasyfikacja abonamentu za korzystanie z programu komputerowego »

Jakie skutki podatkowe powoduje nieodpłatne otrzymanie programu komputerowego »

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK