do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.06.2014
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Harmonogram LIFE 2014

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków NFOŚiGW. Znane są też pozostałe terminy naborów w programie LIFE na 2014 rok.

Do 28 lipca 2014 r. do godz. 15.30 można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wnioski o dofinansowanie projektów LIFE w formie dotacji. Aplikacje muszą mieć formę papierową i elektroniczną. Należy je składać w kancelarii NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. Według dokumentów programowych, 1 października 2014 r. ma ruszyć nabór ciągły wniosków o pożyczkę NFOŚiGW na współfinansowanie projektów LIFE. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

Na INFORRB polecamy też:

Natomiast na 15 września 2014 r. wyznaczono ostateczny termin nadsyłania do NFOŚiGW wniosków przez tych wnioskodawców programu LIFE, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu, ale chcieliby, aby NFOŚiGW dokonał formalnej weryfikacji ich wniosku. Wnioski w tym przypadku należy przesyłać w formie elektronicznej lub papierowej. Termin przekazania KE wniosków o dofinansowanie projektów ze środków LIFE wyznaczono na październik br., choć nie podano jeszcze ostatecznej daty.

Program priorytetowy NFOŚiGW

W przypadku współfinansowania projektów LIFE ze środków NFOŚiGW wsparcie pochodzi z programu priorytetowego „Współfinansowanie LIFE”, którego celem jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, poprzez pełne wykorzystanie przez Polskę środków dostępnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. O pomoc mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Łączny budżet programu NFOŚiGW to 146 mln zł na współfinansowanie projektów LIFE wybranych w ramach naborów Komisji Europejskiej 2014–2017 oraz 85 mln zł na preferencyjne pożyczki dla obecnych i przyszłych beneficjentów LIFE. Najważniejsze zapisy programu NFOŚiGW to:

1) utrzymanie dotacyjnego wsparcia dla beneficjentów LIFE nawet do poziomu 35% kosztów kwalifikowanych, czyli uzupełnienie wkładu finansowego KE do 95% kosztów kwalifikowanych projektu,

2) udostępnienie wsparcia pożyczkowego na zapewnienie wymaganego wkładu własnego wnioskodawcy i zachowanie płynności finansowej.

Czytaj więcej o programie LIFE »

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK