do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 31.01.2014
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ustawa budżetowa na 2014

Prezydent podpisał 29 stycznia br. ustawę budżetową na rok 2014. Zgodnie z nią deficyt wyniesie nie więcej niż 47,6 mld zł, inflacja 2,4%, a produkt krajowy brutto wzrośnie o 2,5%.

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na rok 2014 deficyt ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Zakłada się również, że PKB wzrośnie w tym roku o 2,5%, inflacja wyniesie 2,4%, wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5%, zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie o 0,1%, a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6%.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w ustawie budżetowej wyodrębniono budżet środków europejskich, gdzie określono: łączną kwotę wydatków na 78,3 mld zł, dochody na 77,9 mld zł i deficyt w wysokości 391 mln zł.

W 2014 r. utrzymane zostało zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach państwowej sfery budżetowej – z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych.

W trakcie prac parlamentarnych, Sejm przyjął 11 poprawek Senatu – w tym poprawkę zakładającą zwiększenie w ramach części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatków Archiwów na wynagrodzenia, kosztem zmniejszenia środków na dotacje i subwencje w tej samej części budżetowej.

Ustawa budżetowa na rok 2014 z 24 stycznia 2014 r. oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

MC

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł