do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.07.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zaostrzenie kontroli gospodarki odpadami

Senat na rozpoczynającym się 10 lipca 2018 r. dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. tzw. pakietem odpadowym, na który składają się nowelizacje dwóch ustaw: ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowe przepisy mają uszczelnić obowiązujący system, a także walczyć z patologiami w gospodarce odpadowej. Wprowadzają m.in. kaucje gwarancyjne, ograniczenie czasu w składowaniu odpadów oraz wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów. Ponadto, zwiększą uprawnienia kontrolne inspektorów środowiska.

Główną zmianą, jaką wprowadza nowela ustawy o odpadach, jest kaucja - gwarancja finansowa, którą mają płacić firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Mechanizm ten ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów; jeśli do tego dojdzie, gminy będą miały środki na unieszkodliwienie i zagospodarowanie śmieci.

Nowela wprowadza ponadto obowiązkowy monitoring na wysypiskach. Na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok (obecnie jest to do trzech lat). Firmy ubiegające się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów będą musiały wykazać, że są one właścicielami gruntu, są ich użytkownikiem wieczystym, mają potwierdzoną notarialnie umowę dzierżawy.

Nowelizacja ustawy o odpadach reguluje też kwestie związane z międzynarodowym transportem odpadów. Po zmianie przepisów do Polski nie będzie można wwieźć odpadów komunalnych, bądź odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

Druga ustawa pakietu odpadowego, czyli nowela ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) wzmacnia kompetencje i uprawniania tej służby. Zgodnie z nowymi przepisami inspektorzy będą ścigać przestępstwa przeciwko środowisku. Będą oni mogli też wnosić akty oskarżenia.

Inspektorzy - po zmianie przepisów - będą mogli też prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy. Będą mogli prowadzić niezapowiedziane kontrole składowisk czy firm odpadowych. W swojej pracy będą mogli korzystać z dronów, ustalać tożsamość, współpracować z policją bądź innymi służbami. IOŚ będzie mogła też wydawać decyzje nakazujące natychmiastowe wstrzymanie pracy jakiejś instalacji.

Źródło: PAP

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK