Wskaźniki i stawki » Opłaty » Opłaty produktowe
Drukuj
Obowiązuje: od 2008-01-01
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2005.180.1495   Art. 66

Opłaty produktowe dla wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Poz.

Numer i nazwa grupy sprzętu

Numer i nazwa rodzaju sprzętu

Szczegółowa stawka w zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu

1

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

1,80

2

2. Chłodziarki

1,80

3

3. Zamrażarki

1,80

4

4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

1,80

5

5. Pralki

1,80

6

6. Suszarki do ubrań

1,80

7

7. Zmywarki

1,80

8

8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki

1,80

9

9. Piece elektryczne

1,80

10

10. Elektryczne płyty grzejne

1,80

11

11. Mikrofalówki

1,80

12

12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności

1,80

13

13. Elektryczne urządzenia grzejne

1,80

14

14. Grzejniki elektryczne

1,80

15

15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych

1,80

16

16. Wentylatory elektryczne

1,80

17

17. Urządzenia klimatyzacyjne

1,80

18

18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

1,80

19

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1. Odkurzacze

1,80

20

2. Zamiatacze do dywanów

1,80

21

3. Pozostałe urządzenia czyszczące

1,80

22

4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

1,80

23

5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

1,80

24

6. Tostery

1,80

25

7. Frytownice

1,80

26

8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

1,80

27

9. Noże elektryczne

1,80

28

10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

1,80

29

11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

1,80

30

12. Wagi

1,80

31

13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

1,80


3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

A. Scentralizowane przetwarzanie danych:


32

1. Komputery duże

1,80

33

2. Stacje robocze

1,80

34

3. Jednostki drukujące

1,80


B. Komputery osobiste:


35

1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

1,80

36

2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

1,80

37

3. Notebooki

1,80

38

4. Notepady

1,80

39

5. Drukarki

1,80

40

6. Sprzęt kopiujący

1,80

41

7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

1,80

42

8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

1,80

43

9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną

1,80

44

10. Terminale i systemy użytkownika

1,80

45

11. Faksy

1,80

46

12. Teleksy

1,80

47

13. Telefony

1,80

48

14. Automaty telefoniczne

1,80

49

15. Telefony bezprzewodowe

1,80

50

16. Telefony komórkowe

1,80

51

17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne

1,80

52

18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

1,80

53

4. Sprzęt audiowizualny

1. Odbiorniki radiowe

1,80

54

2. Odbiorniki telewizyjne

1,80

55

3. Kamery video

1,80

56

4. Sprzęt video

1,80

57

5. Sprzęt hi-fi

1,80

58

6. Wzmacniacze dźwięku

1,80

59

7. Instrumenty muzyczne

1,80

60

8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

1,80

61

5. Sprzęt oświetleniowy

1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

1,80

62

2. Liniowe lampy fluorescencyjne

18,00

63

3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

18,00

64

4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe

18,00

65

5. Niskoprężne lampy sodowe

18,00

66

6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

1,80

67

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

1. Wiertarki

1,80

68

2. Piły

1,80

69

3. Maszyny do szycia

1,80

70

4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

1,80

71

5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

1,80

72

6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

1,80

73

7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

1,80

74

8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

1,80

75

9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

1,80

76

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

1,80

77

2. Kieszonkowe konsole do gier video

1,80

78

3. Gry video

1,80

79

4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania

1,80

80

5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi składowymi

1,80

81

6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub innym podobnym artykułem

1,80

82

7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

1,80

83

8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów

1. Sprzęt do radioterapii

1,80

84

2. Sprzęt do badań kardiologicznych

1,80

85

3. Sprzęt do dializoterapii

1,80

86

4. Sprzęt do wentylacji płuc

1,80

87

5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną

1,80

88

6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro

1,80

89

7. Analizatory

1,80

90

8. Zamrażarki laboratoryjne

1,80

91

9. Testy płodności

1,80

92

10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

1,80

93

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

1. Czujniki dymu

1,80

94

2. Regulatory ciepła

1,80

95

3. Termostaty

1,80

96

4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

1,80

97

5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

1,80

98

10. Automaty do wydawania

1. Automaty do wydawania napojów gorących

1,80

99

2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami

1,80

100

3. Automaty do wydawania produktów stałych

1,80

101

4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty

1,80

102

5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

1,80

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz.U. Nr 19, poz. 152).

 
Źródło: INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy Copyright © 2014 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.