do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.05.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

W jakim paragrafie ująć zwrot kosztów sądowych

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 2 września 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonana 22 grudnia 2016 r. wprowadziła do klasyfikacji nowe paragrafy.

Nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej to:

● 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

● 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”.

Nowy § 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” został wyodrębniony z ogólnego § 097 „Wpływy z różnych dochodów” w celu zwiększenia przejrzystości kwot ujmowanych na tym paragrafie.

Analogicznie został utworzony § 063 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”, wydzielony z § 069 „Wpływy z różnych opłat”.

W § 069 „Wpływy z różnych opłat” zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.

Przeczytaj cały artykuł: W jakim paragrafie ująć zwrot kosztów sądowych >>

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł