do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 08.03.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

ZUS ZSWA za 2016 r. do 31 marca

Obowiązku wypełnienia i przesłania do ZUS informacji ZUS ZSWA muszą dopełnić pracodawcy, którzy w 2016 r. zatrudniali pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin na złożenie informacji ZUS ZSWA upływa 31 marca 2017 r.

Formularz ZUS ZSWA należy złożyć w celu udokumentowania okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych.

Informację ZUS ZSWA zobowiązani są corocznie wypełniać płatnicy składek za pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Służy ona wykazaniu okresów, za które za tych pracowników została opłacona składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dokument ZUS ZSWA ma obowiązek przekazać płatnik składek raz w roku do ZUS. Terminem na złożenie zgłoszenia o pracy „szczególnej” wykonywanej w danym roku jest 31 marca następnego roku kalendarzowego (art. 38 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych). Termin na przekazanie ZUS ZSWA obowiązuje również w stosunku do byłych pracowników.

Formularz ZUS ZSWA został zamieszczony w programie Płatnik. W zależności od tego, czy płatnik składek pobiera dane z ZUS, czy też jeszcze nie korzysta z tej funkcji, powinien wybrać właściwy sposób tworzenia formularza.

Źródło: własne

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł