do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
drukujpomniejsz czcionkępomniejsz czcionkępowiększ czcionkę
data dodania: 09.03.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

"Centralizacja" a prawo do odliczenia VAT

Po przejściu na „scentralizowany” model rozliczania VAT samorządowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym zakładom budżetowym nie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego, ponieważ jednostki te nie będą od tego momentu podatnikami VAT. Uprawnienie to będzie mogło przysługiwać jedynie macierzystym dla nich jednostkom samorządu terytorialnego (np. gminom).

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów z 15 stycznia 2016 r., jednostki mają czas na przejście na model scentralizowany do końca 2016 r.

Przykładowo, dla gminnej jednostki budżetowej przejście na scentralizowany model rozliczania VAT będzie oznaczało, że jednostka budżetowa przestanie być podatnikiem VAT. Podatnikiem VAT z tytułu czynności dokonywanych przez jednostkę będzie gmina. Oznacza to również, że nie ma mowy o tym, aby po przejściu na nowy model rozliczania VAT jednostce przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego. Uprawnienie to będzie przysługiwało gminie.

Obowiązkiem jednostki będzie jedynie przekazywanie do macierzystej gminy informacji niezbędnych do wypełnienia przez gminę deklaracji VAT-7 (obecnie jednostki samorządu terytorialnego, które już przeszły na centralizację rozliczeń VAT, wykorzystują do tego najczęściej deklaracje cząstkowe VAT-7) – w tym o dokonywanych zakupach uprawniających do odliczania VAT oraz kwotach podatku naliczonego.

Przekazując takie informacje, jednostka będzie musiała pamiętać, że zakupy towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z VAT nie uprawniają do odliczania podatku naliczonego. Jeżeli zatem świadczone przez jednostkę usługi są zwolnione przedmiotowo, dokonywane przez jednostkę zakupy po centralizacji nadal nie będą uprawniały (gminy jako podatnika) do odliczania podatku naliczonego.

Przeczytaj więcej >>


Polecamy także:

„Centralizacja” rozliczeń VAT w samorządach >>

Centralizacja VAT w samorządach - zadaj pytanie ekspertowi! >>
 

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia (książka)

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Kup już za: 49.00 zł