do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
drukujpomniejsz czcionkępomniejsz czcionkępowiększ czcionkę
data dodania: 09.03.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Do kiedy aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia

22 lutego 2016 r. zmieniły się zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas określony. W związku z tym pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umów na czas określony zawartych przed zmianą przepisów powinni zaktualizować informacje o warunkach zatrudniania tych pracowników.

Pracodawcy, którzy sporządzili informacje o warunkach zatrudnienia zawierające konkretne przepisy prawa pracy, powinni je zaktualizować do 22 marca 2016 r. Jeżeli sporządzili informacje w formie opisowej, mają na to czas do 21 września 2016 r.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. W związku z tym pracodawcy powinni dokonać aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia oraz przekazać ją pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony zawartych przed 22 lutego 2016 r. i trwających w tym dniu.

Pracodawcy powinni wykonać obowiązki związane z aktualizacją informacji o warunkach zatrudnienia w terminie określonym przepisami. O zmianie warunków zatrudnienia pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie nie później niż:

  • w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian,
  • do dnia rozwiązania umowy – w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem ww. terminu (art. 29 § 32 Kodeksu pracy).

Jak z tego wynika, przepisy wyznaczają w prosty i jednoznaczny sposób termin aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia. Jednak w przypadku nowelizacji przepisów, która weszła w życie 22 lutego 2016 r., termin ten jest w praktyce różny w zależności od tego, w jakiej formie pracodawca pierwotnie sporządził wspomnianą informację.

W przypadku informacji:

  • w której pracodawca wskazuje odpowiednie przepisy prawa pracy (sporządzanej zgodnie z art. 29 § 31 k.p.), aktualizacji należy dokonać do 22 marca 2016 r.,
  • w formie opisowej (sporządzanej zgodnie z art. 29 § 3 k.p.) pracodawca ma czas na aktualizację do 21 września 2016 r.

Oprac. Tomasz Kowalski

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia (książka)

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Kup już za: 49.00 zł