do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
drukujpomniejsz czcionkępomniejsz czcionkępowiększ czcionkę
data dodania: 01.03.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Informacja o wynagrodzeniu - na mail pracownika

Pracodawca może, na wniosek pracownika, przekazywać mu informacje na temat wynagrodzenia na jego prywatny mail.

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także ich przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 94 pkt 9a i 9b ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Dodatkowo, zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Z kolei obowiązek pracodawcy udostępnienia na żądanie pracownika dokumentów, na podstawie których obliczone zostało wynagrodzenie za pracę, przewidziany został w art. 85 § 5 k.p.

Przepis ten oznacza prawo wglądu nie tylko do imiennej karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia, lecz także do innych dokumentów, którymi pracodawca posłużył się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.

Przepis ten może być także podstawą prawną np. do zawnioskowania przez pracownika o przekazywanie mu informacji dotyczących jego wynagrodzenia mailem. Trzeba podkreślić, że przepisy k.p. w żadnym wypadku nie narzucają pracodawcy obowiązkowej formy przekazywania informacji dotyczącej wynagrodzenia.

Oprac. Przemysław Ciszek

Polecamy także:

Zmiany w wynagradzaniu członków korpusu służby cywilnej >>

Godzinowa płaca minimalna 12 zł od lipca >>

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia (książka)

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Kup już za: 49.00 zł