do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 28.01.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Urlop ojcowski podzielony na 2 części

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części. Dotychczas urlop ojcowski mógł być wykorzystany wyłącznie w całości. Zmiany weszły w życie 2 stycznia 2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma o 1 rok więcej czasu na wykorzystanie 2 tygodni urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego można bowiem skorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Całkowitą nowością jest możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części.

W wyniku nowelizacji wprowadzono jednocześnie zasadę, że żadna z części nie może być krótsza niż tydzień – co w praktyce oznacza, że pracownik-ojciec może wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni lub 2-krotnie w wymiarze 1 tygodnia.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik powinien złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego.

Źródło: własne

Polecamy także:

INSTRUKCJE: Urlop ojcowski po zmianach od 2 stycznia 2016 r. >>

Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentów składanych przez pracowników w zakresie uprawnień rodzicielskich >>

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł