do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
drukujpomniejsz czcionkępomniejsz czcionkępowiększ czcionkę
data dodania: 15.01.2016
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Od kiedy centralizacja rozliczeń VAT w samorządach

Minister Finansów przesunął termin obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach na 1 stycznia 2017 r. Pierwotnie samorządy miały czas do końca czerwca 2016 r. na dokonanie tych zmian (zgodnie z komunikatem MF z 29 września 2015 r.).

Centralizacja rozliczeń VAT samorządów jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15.

Trybunał uznał, że gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład wchodzi. Do tego samego wniosku doszedł NSA w uchwale z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15), rozpatrując przypadek zakładów budżetowych. NSA uznał mianowicie, że zakłady budżetowe gminy również nie są odrębnymi od gminy podatnikami VAT.

W konsekwencji obu tych orzeczeń okazało się, że rozliczenia VAT dokonywane dotychczas odrębnie przez jednostki i zakłady budżetowe powinny być scentralizowane u jednego samodzielnego podatnika, jakim jest gmina. MF kierując się zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wyznaczył samorządom termin na dokonanie stosownej centralizacji do końca czerwca 2016 r. Obecnie przedłużył ten termin do końca 2016 r. Jednocześnie MF zapowiedział wydanie odpowiedniego aktu prawnego regulującego tę kwestię. Projekt ma być w najbliższym czasie przekazany do konsultacji publicznych i udostępniony na www.rcl.gov.pl.

Źródło: Komunikat MF z 16 grudnia 2015 r. „Przesunięcie terminu »centralizacji« rozliczeń w samorządach” – opubl. na www.mf.gov.pl

oprac. Ewa Sławińska

Polecamy także TEMAT NA CZASIE: "VAT w samorządach po wyroku TSUE" >>

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia (książka)

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Kup już za: 49.00 zł