do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
drukujpomniejsz czcionkępomniejsz czcionkępowiększ czcionkę
data dodania: 31.12.2015
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Dodatek za pracę w noc sylwestrową - jak wyliczyć

Zgodnie z ustawowymi zasadami obliczania dodatku za pracę w porze nocnej za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek wynoszący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obliczając dodatek za pracę w nocy rozpoczętą w dniu 31 grudnia 2015 r. i zakończoną w dniu 1 stycznia 2016 r., obejmującą 8 godzin pracy w porze nocnej, należy zastosować minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2015 r.

Na przełomie roku ustawowa podstawa obliczenia tego dodatku ulega zmianie (od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podwyższone z 1750 zł do kwoty 1850 zł). Powstaje zatem pytanie, jak obliczyć podstawę wymiaru dodatku za pracę wykonywaną w noc sylwestrową, skoro w momencie rozpoczęcia pracy obowiązywała płaca minimalna z 2015 r. (1750 zł), a w momencie jej zakończenia – płaca minimalna z 2016 r. Należy przyjąć, że dodatek za pracę w godzinach nocnych należy obliczyć od wynagrodzenia minimalnego, obowiązującego w grudniu 2015 r., a zatem od kwoty 1750 zł.

Wyliczenia dodatku rekompensującego pracę nocną należy dokonać następująco:

  1. Obowiązującą, ustawową płacę minimalną dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Chodzi o wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 Kodeksu pracy, a więc czas nominalny obowiązujący przy podstawowym systemie czasu pracy. Nie wolno tu stosować jako dzielnika faktycznej liczby przepracowanych godzin, gdyż prowadziłoby to do różnicowania wysokości dodatku nocnego w zależności od rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika.
  2. Wyliczamy 20% otrzymanej stawki godzinowej.
  3. Mnożymy uzyskany wynik przez liczbę godzin pracy przypadających na porę nocną.

Przy obliczaniu dodatku nocnego przysługującego za noc przypadającą na przełomie roku (z 31 grudnia na 1 stycznia) należy pamiętać, że podstawę jego obliczania stanowi:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym rozpoczęto świadczenie pracy w porze nocnej,
  • 100% płacy minimalnej (nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego czy wyższe oraz czy jest to jego pierwszy rok pracy zawodowej, czy też posiada dłuższy staż pracy).

Źródło: własne

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia (książka)

W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń - umowy cywilnoprawnej z innymi tytułami ubezpieczeniowymi. Zmiany w tym zakresie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., sprawiają płatnikom wiele trudności. Autorzy książki, specjaliści ZUS z wieloletnim doświadczeniem, za pomocą praktycznych przykładów, porównań i wzorów formularzy wyjaśniają najczęstsze problemy, które napotykają płatnicy składek przy ustalaniu składek w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Kup już za: 49.00 zł