do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 31.03.2014
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

VAT od samochodów - aktywne druki i nowe przepisy

Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające dokonywanie odliczeń związanych z pojazdami samochodowymi. Poznaj nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia oraz skorzystaj z aktywnych druków do rozliczeń VAT od samochodów od 1 kwietnia.

Dla dokonywania odliczeń nie będzie miało znaczenia, czy jest to samochód osobowy, czy też posiada homologację ciężarową. Znaczenie będzie miał zakres wykorzystania pojazdów do działalności gospodarczej.

Nowe zasady będzie regulował całkowicie znowelizowany art. 86a ustawy o VAT. W przepisie tym zawarte będzie również ograniczenie możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa. Artykuł 88a ustawy o VAT dotychczas wyłączający możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa zostanie uchylony.

Zobacz ustawę o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r. »

W przypadku większości pojazdów samochodowych (w szczególności w przypadku samochodów osobowych) uznanie ich za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika wymagać będzie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja będzie musiała być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Zobacz aktywne wersje dokumentacji związanej z rozliczeniem VAT od samochodów od 1 kwietnia:

1. Ewidencja przebiegu pojazdu »

2. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik »

3. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT »

4. Oświadczenie o używaniu pojazdu dla celów służbowych »

5. Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków »

6. Wyliczenie kwoty wydatków które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w danym miesiącu »

Ponadto na podatnikach wykorzystujących wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, ciążyć będzie nowy obowiązek. Otóż podatnicy ci będą obowiązani składać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach na formularzu VAT-26.

Termin na złożenie tej informacji będzie wynosić siedem dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Zobacz nowy formularz VAT-26 »

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł