Pobieranie danych...
zamknij
2017-02-23

Porada dnia

Obowiązki i korzyści wynikające z zatrudniania emerytów i rencistów

Najbardziej korzystną formą współpracy nawiązanej z każdą osobą, również z emerytem czy rencistą, jest umowa o dzieło. Zawarcie takiej umowy nie pociąga za sobą obowiązku opłacania żadnych składek....

Baza porad

Sklep

Klasyfikacja budżetowa 2017 (książka)
Cena: 129,00 zł
VAT 2017. Komentarz
Cena: 299,00 zł