Oceń Platformę INFORRB
Pobieranie danych...

Porada dnia

2014-09-19

Najnowsze zmiany w przepisach o zamówieniach publicznych

Najważniejszym elementem zmian jest ograniczenie stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Zamawiający ma także prawo domagać się, aby wykonawca realizował zamówienie, zawierając umowy o...

Baza porad

 • Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej cz.5
  28:23 Data 19.09.2014
  Nowość
 • Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej cz.4
  19:08 Data 18.09.2014
 • Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej cz.3
  24:17 Data 17.09.2014
 • Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej cz.2
  24:34 Data 16.09.2014
 • Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej cz.1
  16:08 Data 15.09.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 8
  27:09 Data 26.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 7
  37:55 Data 25.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 6
  33:31 Data 22.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 5
  29:19 Data 21.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 4
  24:33 Data 20.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 3
  37:52 Data 19.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 2
  17:00 Data 18.08.2014
 • Obliczanie wynagrodzeń nauczycieli cz. 1
  20:41 Data 15.08.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Zgłoszenie doubezpieczeń
  16:24 Data 31.07.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Rodzaje dokumentów ZUS
  20:24 Data 30.07.2014
 • Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS: Urlop bezpłatny
  23:41 Data 29.07.2014
 • Zmiany w urlopach wychowawczych
  23:48 Data 28.07.2014
 • Czas pracy po zmianach cz. 2
  14:58 Data 22.07.2014
 • Czas pracy po zmianach cz. 1
  21:06 Data 21.07.2014
 • Czy w razie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przysługuje wyrównanie zasiłku
  01:06 Data 18.07.2014
 • Zmiany w urlopach wychowawczych 2013/2014
  23:48 Data 17.07.2014
 • Rb-27S: Czy w kolumnie należności należy wykazywać jedynie saldo konta 221...
  00:58 Data 10.07.2014
 • Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na 800?
  1:13 Data 09.07.2014
 • Czy za zaplanowane a niezrealizowane zajęcia przysługujenauczycielowi...
  1:28 Data 08.07.2014
 • Jaka jest różnica między nauczycielskimi godzinami ponadwymiarowymi a...
  00:54 Data 07.07.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 8
  10:14 Data 18.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 7
  08:38 Data 17.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 6
  18:56 Data 16.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 5
  16:58 Data 13.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 4
  21:49 Data 12.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 3
  17:37 Data 11.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 2
  23:08 Data 10.06.2014
 • Sprawozdawczość OPS a fundusz alimentacyjny cz. 1
  15:04 Data 09.06.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Dokumentacja czasu pracy,dokumentacja...
  22:02 Data 30.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część C akt osobowych
  18:14 Data 29.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 4
  20:49 Data 28.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 3
  15:51 Data 27.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B akt osobowych cz. 2
  23:16 Data 26.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Pracownik – część B aktosobowych cz. 1
  25:17 Data 23.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakichdanych może...
  17:38 Data 22.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakichdanych może...
  24:25 Data 21.05.2014
 • Dokumentacja pracownicza w praktyce: Kandydat do pracy – jakich danych może...
  13:11 Data 20.05.2014
 • Jak powinna wyglądać korekta dokumentów, gdy ZUS uznał umowę o dzieło za...
  01:26 Data 08.05.2014
 • Jak złożyć korektę dokumentów za pracownika przywróconego dopracy
  01:36 Data 06.05.2014
 • Tworzenie informacji dla osoby ubezpieczonej
  27:48 Data 25.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.6
  09:00 Data 24.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.5
  11:07 Data 23.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.4
  16:22 Data 22.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.3
  15:15 Data 18.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.2
  10:39 Data 17.04.2014
 • Jednostki budżetowe, a status podatnika VAT cz.1
  Data 16.04.2014
 • Odliczanie VAT z faktur otrzymanych przed wykonaniem świadczenia
  01:06 Data 19.03.2014
 • Przychody ze stosunku pracy. Śmierć pracownika
  08:52 Data 21.03.2014
 • Jak poprawnie wypełnić świadectwo pracy
  16:26 Data 18.03.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 -jak je wypełnić, cz. 2
  11:16 Data 27.02.2014
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 - jak je wypełnić, cz. 1
  08:34 Data 26.02.2014
 • Z czym dla użytkowników wiąże się aktualizacja Płatnika
  01:17 Data 21.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 9 Zasady przechowywania faktur
  11:04 Data 13.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 8 Faktury wewnętrzne, puste, elektroniczne, korygujące
  24:22 Data 12.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 7 Terminy fakturowania (II)
  20:25 Data 06.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 6 Faktury uproszczone, terminy fakturowania (I)
  22:17 Data 05.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 5 Treść faktury
  25:17 Data 04.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 4 Podatnicy zobowiązani i uprawnieni do wystawiania faktur
  7:24 Data 03.02.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 3 Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia...
  14:26 Data 29.01.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 2 Dokumentowanie odpłatnej dostawy towarów i świadczenia...
  18:24 Data 28.01.2014
 • FAKTUROWANIE cz. 1 Definicje, przepisy, czynności podlegające fakturowaniu
  16:00 Data 23.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Koszty i przychody na przełomie roku
  15:19 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Wycena walut obcych i różnice kursowe na przełomie roku
  21:07 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Tworzenie rezerw
  26:04 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Zdarzenia po dniu bilansowym
  12:05 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące należności
  26:55 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpisy aktualizujące, inwestycje w nieruchomości,...
  21:42 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
  07:50 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Terminy i metody inwentaryzacji
  21:28 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Składanie sprawozdań do KRS i ich publikowanie
  05:36 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział...
  18:12 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Odpowiedzialność za sporządzenierocznego sprawozdania...
  03:49 Data 17.01.2014
 • Zamknięcie roku 2013 - Wymogi formalne dotyczące sprawozdań finansowych
  15:51 Data 17.01.2014
 • Czy w 2014 r. występuje obowiązek korygowania VAT przy błędach, jeszcze przed...
  01:14 Data 16.01.2014
 • Kiedy w przypadku premii pieniężnej może wystąpić obowiązek korekty
  01:01 Data 15.01.2014
 • Różnice między umorzeniem a wygaszeniem należności dłużnika alimentacyjnego
  01:17 Data 13.01.2014
 • Kontrowersje dotyczące podziału proporcji należności dłużnika alimentacyjnego
  01:42 Data 09.01.2014
 • Co w jednostce podlega weryfikacji i jak powinna ona przebiegać
  02:14 Data 08.01.2014
 • WRD w jednostkach oświatowych - zasady gromadzenia opłat za wyżywienie
  18:25 Data 12.12.2013
 • WRD w jednostkach oświatowych - dochody, które nie mogą być gromadzone na WRD
  24:48 Data 10.12.2013
 • WRD w jednostkach oświatowych - opłaty za korzystanie z wychowania...
  19:11 Data 09.12.2013
 • WRD w jednostkach oświatowych - opłaty za korzystanie z wychowania...
  15:39 Data 05.12.2013
 • WRD w jednostkach oświatowych - obowiązek czy możliwość posiadania WRD
  15:02 Data 03.12.2013
 • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego cz. 1
  13:04 Data 27.11.2013
 • Czy należy sprawdzać i potwierdzać dokumenty typu wyciąg bankowy
  1:28 Data 26.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego cz. 2
  26:33 Data 25.11.2013
 • Dlaczego opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie mogą być...
  1:55 Data 21.11.2013
 • Moment powstania obowiązku podatkowego cz. 1
  22:17 Data 20.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - świadczenie usług
  12:57 Data 15.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - dostawa towarów, cz. 2
  17:23 Data 14.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. – dostawa towarów, cz. 1
  15:06 Data 12.11.2013
 • Obowiązek podatkowy w 2014 r. - czynności opodatkowane VAT
  13:57 Data 08.11.2013
 • Praca w nadgodzinach i dniach wolnych – zasady rozliczania
  27:31 Data 04.11.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 2
  15:30 Data 29.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy – ruchomy czas pracy, cz. 1
  22:09 Data 28.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 2
  13:47 Data 25.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - harmonogramy pracy, cz. 1
  24:37 Data 23.10.2013
 • Nowe przepisy o czasie pracy - okresy rozliczeniowe
  21:08 Data 21.10.2013
 • Zmiany w VAT od 1 października 2013 r.
  08:39 Data 26.09.2013
 • Nowy formularz VAT-7
  17:02 Data 12.09.2013
 • Resort pracy o zmianach w czasie pracy w 2013 r.
  07:44 Data 12.09.2013
 • Zmiany w czasie pracy od 23 sierpnia 2013 r.
  09.30 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 3
  19:44 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 2
  20:49 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - świadczenia szczególne cz. 1
  22:08 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - śmierć pracownika
  08:51 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - składki na ZUS, FP, FGŚP, FEP
  18:00 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - wartości pieniężne, koszty
  21:40 Data 12.09.2013
 • Przychody ze stosunku pracy - potrącenia
  15:19 Data 12.09.2013
 • Przedawnienie wierzytelności - ulga na złe długi
  15:20 Data 12.09.2013
 • Koszty windykacji
  20:51 Data 11.09.2013
 • Windykacja twarda
  23:08 Data 11.09.2013
 • Windykacja miękka
  19:39 Data 11.09.2013
 • Kontrola wiarygodności klienta
  08:53 Data 11.09.2013
 • Cz. 4 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  20:34 Data 11.09.2013
 • Cz. 3 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  21:10 Data 11.09.2013
 • Cz. 2 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:27 Data 11.09.2013
 • Cz. 1 - Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
  22:14 Data 11.09.2013
 • Rezygnacja z korzystania z urlopów macierzyńskich - zmiany
  25:08 Data 11.09.2013
 • Krąg osób objętych zmianami w urlopach macierzyńskich
  19:16 Data 11.09.2013
 • Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - zmiany
  18:36 Data 11.09.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 2
  14:50 Data 11.09.2013
 • Urlop macierzyński po zmianach, cz. 1
  16:30 Data 11.09.2013
 • Koszty pośrednie i zmiany w leasingu
  19:52 Data 11.09.2013
 • Rozliczanie kosztów w czasie, koszty bezpośrednie
  16:32 Data 11.09.2013
 • Odpisy amortyzacyjne
  19:24 Data 11.09.2013
 • Korekta kosztów cz. 4 - korekta in minus, korekta powrotna
  12:34 Data 11.09.2013
 • Korekta kosztów cz. 3 - terminy korekty, formy zapłaty
  23:52 Data 11.09.2013
 • Korekta kosztów cz. 2 - zaliczenie wydatków do kosztów
  20:56 Data 11.09.2013
 • Korekta kosztów cz. 1 - zatory płatnicze, termin korekty, kaucja gwarancyjna
  18:39 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 1 - Miejsce podróży i czas pracy w podróży
  19:57 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 2 - Delegacja a oddelegowanie
  25:02 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 3 - Podróże krajowe
  21:08 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 4 - Podróże zagraniczne
  18:45 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 5 - Inne niezbędne wydatki
  24:48 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 6 - Dojazdy
  14:58 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 7 - Powroty, bagaż, przerwy w podróży
  20:52 Data 11.09.2013
 • Podróże służbowe odc. 8 - Choroba w podróży, zaliczki
  28:45 Data 11.09.2013
 • Kampania i marketing w wyborach samorządowych – czyli zestaw rad i wskazówek dla kandydatów
 • Nowe podejście do pomocy publicznej 2014
 • Nowe przepisy unijne w zakresie PPP
 • Odwrotne obciążenie – zasady rozliczenia transakcji u nabywcywpytaniach i odpowiedziach
 • Specyfika wydawania warunków zabudowy
 • Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Przystosowanie raportów wspomagających
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych
 • Zasady rozliczania kosztów pośrednich
 • Najważniejsze zmiany prawne w e-administracji w 2014 r.
 • Wybory samorządowe 2014
 • Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
 • Kadry i płace w sferze budżetowej
 • Wszystko o amortyzacji
 • Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
 • Rola kontroli zarządczej w zapobieganiu i wykrywaniu defraudacji w jednostkach sektora publicznego – część I
 • Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian
 • Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2014 r. dla jednostek sektorafinansów publicznych
 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach sektorafinansów publicznych
 • Rozliczanie pracowników placówek oświatowych z podatku dochodowego za 2013 r.
 • Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków –praktyczne rozliczenia
 • Instrukcja rozliczeń krajowych – VAT 2014
 • Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – praktyczne problemy
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym – ustalenie wyniku finansowego i podatkowego
 • Skutki niewykonania pracy przez pracownika
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Informacje o egzaminie
 • SDDS - Kalendarz Udostępniania Danych
 • Jak rozliczać karnety sportowe przekazywane pracownikom
 • Odszkodowania w prawie pracy
 • Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
 • Zmiany w prawie w 2014 r.
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania należności-przykłady rozliczeń
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych 2013
 • Jak ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - praktyczna instrukcja
 • Nagrody jubileuszowe - pytania i odpowiedzi
 • Zawieranie umów o pracę
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013 r.
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Leasing po zmianach od 1 stycznia 2013 r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Urlopy w różnych systemach czasu pracy
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Wskaźniki i stawki Nr 9
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 9
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 18
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 9
 • Rachunkowość w oświacie nr 9
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 17
 • Wskaźniki i stawki Nr 8
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 8
 • Rachunkowość w oświacie nr 8
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 4
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 8
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 15/16
 • Wskaźniki i stawki Nr 7
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 7
 • Rachunkowość w oświacie nr 7
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 7
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 13/14
 • Wskaźniki i stawki Nr 6
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 12
 • Rachunkowość Budżetowa Dodatek specjalny nr 1
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 3
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 6
 • Rachunkowość w oświacie nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 11
 • Wskaźniki i stawki Nr 5
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 5
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 10
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 5
 • Rachunkowość w oświacie nr 5
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 9
 • Zbiór Praw Nr 3
 • Wskaźniki i stawki Nr 4
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 4
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 8
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 2
 • Rachunkowość w oświacie nr 4
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 4
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 7
 • Wskaźniki i stawki Nr 3
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 3
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 5
 • Rachunkowość w oświacie nr 3
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej nr 3
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 4
 • Wskaźniki i stawki Nr 2
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 2
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 9
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 8
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 7
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 6
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 5 -ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 5
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 4 -ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 4
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 3
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 2
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 12
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 11
 • MF o certyfikatach księgowych
  Nowość
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze po wyroku TK
 • Nowe obowiązki sprzedawców
 • Zdarzenia po dniu bilansowym
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014
 • Składanie sprawozdań finansowych
 • Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
 • Co wybrać: ZUS czy OFE?
 • Koszty odwołania z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy a wychowawczy, rodzicielski i macierzyński
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
 • Złamanie zakazu konkurencji
 • Listy ostrzegawcze od Ministra Finansów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • VAT od samochodów służbowych
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Zmiany w transakcjach powiązanych
 • Wycena prawa wieczystego użytkowania
 • Zatarcie skazania
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Egzekucje ZUS wobec dłużników
 • Zmiany w zamówieniach publicznych
 • Jak zmodyfikować janosikowe
 • Dziury w drogach - odszkodowania
 • Nowa ustawa śmieciowa a samorządy
 • Inwentaryzacja gruntów w samorządach
 • Wypłacanie trzynastek i potrącenia z trzynastek
 • Naliczanie nagród jubileuszowych w samorządach
 • Zmiany w kryteriach zamówień publicznych
 • Wywłaszczenie nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa
 • Opłaty za śmieci w sferze budżetowej
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej
 • Dlaczego nie ma standardów dla rachunkowości w sferze budżetowej
 • Nowe przepisy o ochronie środowiska
 • Polityka rachunkowości w sferze budżetowej
 • Karne odsetki w budżetówce
 • Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości budżetowej
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Uchwała NSA o VAT w samorządach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Oskładkowanie umów uczniów i studentów
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Umowy na czas określony
 • Podróże służbowe - wysokość diet, kraje docelowe, limit noclegowy

Zobacz opinie o INFORRB

 • „Super platforma i przydatna w pracy codziennej”

  AndXka

 • „Pomocne informacje na temat bieżących przepisów”

  B

 • „zawsze przydatne wiadomości, w terminie, pomocnik w pracy księgowego i nie tylko”

  księgowa

 • „Super już kilka razy miałam podbramkową sytuacje i znalazłam odpowiedź. Bardzo dobry też serwis...”

  Kora

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna zarówno dla urzędnika, księgowego i prawnika.”

  Andrzej S

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna dla każdego zajmującego się sferą budżetową nie tylko.”

  Andrzej

 • „Przejrzyste artykuły. Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian...”

  Gość

 • „czytelne i zrozumiałe artykuły 6”

  Wanda

 • „Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian przepisów prawa,”

  Helena

 • „Świetny, Dziękuję INFORKU, że o nas pomyślałeś :)”

  Zosia Księgowa (główna :))))

 • „Czytelne komentarze, aktualna informacja o zmianach w prawie”

  Gość

 • „Produkt jest profesjonalny i niezbędny dla każdego zatrudnionego w sferze budżetowe i nie tylko.”

  Andrzej

 • „Tego nam było potrzeba. Serwis szybki, aktualny, zawsze pod ręką. To właśnie główne cechy...”

  Hendrix

 • „Serwis profesjonalny zebrany w pigułce, bardzo przydatny w codziennej pracy”

  Barbara

 • „Serwis jest profesjonalny i niezbędny dla księgowego budżetowego.”

  Andrzej

 • „nowości są na bieżąco udostępniane - niektóre tylko sygnalizowane, przydałoby się szerzej opisywać”

  Ziutka

 • „Jest super, bieżące informacje zawsze pod ręką. Jasno, przejrzyście i zrozumiale.”

  beata

 • „Bardzo rzeczowa i aktualna pomoc, wręcz superowa:)”

  Justyna

 • „Świetne narzędzie do codziennego użytkowania, taka rzucająca się w oczy ,,przypominajka",...”

  Małgosia

 • „Bardzo dobra, profesjonalna strona. Mocno wybijająca się z podobnych oferowanych w internecie.”

  mario

 • „Bardzo pomocna w codziennej pracy, głównie ze względu na pojawiające się uaktualnienia przepisów...”

  Quba

 • „Kompleta, informacyjna, przypominająca, przydatna w codziennej pracy”

  Agnieszka

 • „Program dość funkcjonalny i przydatny w oragnizacji dnia”

  yola09

 • „Super serwis, bardzo pomocny, kompleksowy, najlepszy z jakiego kiedykolwiek korzystałam.”

  Irena

 • „Serwis bardzo przydatny w codziennej pracy. Polecam”

  Monika

 • „Bardzo dobry przekaz informacji w pigułce”

  tessa

 • „Jestem Waszą czytelniczą tzn. wydawnictwa Infor od początku istnienia polecam to wydawnictwo...”

  Bożena

 • „Super. Przy porannej kawie przegląd przepisów i terminów. Oby tak dalej. Dzięki”

  majka

 • „jest w porządku, skraca czas czytania przepisów w wersji papierowej”

  Wioletta

 • „Jestem zadowolona. Bardzo przydatne narzędzie pracy każdego księgowego.”

  anpaja

 • „bardzo przydatna i pomocna strona, aktualne przepisy i komentarze specjalistów z zakresu...”

  porprzemek

 • „INFORRB jest bardzo przydatny, pomocny. Jest się na bieżąco z przepisami no i oczywiście co...”

  Teresa

 • „jest rewelacyjna i brawa dla INFOR za pomysł”

  audytorka

 • „Istotne informacje dotyczące Rb i Finansów publicznych czytelne i świetnie zredagowane, łatwość w...”

  BogJan

 • „proste, w miarę potrzeb, rozbudowane, informacje rzetelne”

  maria

 • „PLATFORMA bardzo przydatna i pomocna w codziennej pracy księgowego. INFOR Organizer -SUPER...”

  Marianna

 • „Platforma Pomocna przy prowadzeniu działalności tak gospodarczej, jak i stowarzyszeniowej.”

  Jano prezes.

 • „Bardzo przydatna w codziennej pracy. Jestem na bieżąco z informacjami.”

  Aga

 • „Bardzo przydatna, przypomnienia i bieżące info są dla nas bardzo ważne i pomocne. Dziękujemy za...”

  kate

 • „cudowny produkt dla księgowych”

  Anna

 • „bardzo pomocna na co dzień!!! Super!”

  Halina

 • „Bardzo mi pomaga, jest super , nie muszę już szukać wiadomości- mam je zawsze w INFOR !!!!!!!!”

 • „Jest profesjonalnie zaprojektowana, uwzględnia wszystkie potrzeby korzystającego. Samo poruszanie...”

  Elżbieta

 • „To jest super serwis bardzo przydatny w naszej codziennej pracy ”

Co możemy dla Ciebie zmienić w INFORRB?