Oceń Platformę INFORRB
Pobieranie danych...

Porada dnia

2014-10-24

Odliczenie VAT od zakupu okularów dla pracownika

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na ryzyko utraty prawa do odliczenia VAT w związku z pokryciem kosztów zakupów okularów dla pracowników.
paź 24

Terminarz

 • «
 • Październik
 • »
Tydzień P W Ś C P S N
40 29 30 1 Inwentaryzacja wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury 2 3 4 5
41 6 ZUS DRA i raporty imienne za poprzedni miesiąc 7 Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni 8 Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania 9 10 INTRASTAT za miesiąc poprzedni 11 12
42 13 Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa skladane przez urzędy skarbowe 14 Kwartalne sprawozdanie Rb-50 składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego 15 VAT-UE za miesiąc poprzedni (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej) 16 Kwartalne sprawozdanie Rb-70 (za III kwartały 2014 r.) składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierowników uczelni publicznych 17 18 19
43 20 DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni 21 Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) 22 Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego 23 24 25 26
44 27 VAT-12 za miesiąc poprzedni 28 WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki 29 30 Kwartalne sprawozdanie Rb-33 (za III kwartały2014 r.) składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych 31 AKC-PA - październik 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9

Baza porad

 • CIT i PIT w 2014 r. - bieżące problemy
  19:16 Data 09.09.2014
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik
  05:04 Data 06.06.2014
 • Jak reklamować usługi biura rachunkowego
  01:31 Data 24.10.2014
  Nowość
 • Wzory zakresów obowiązków pracowników komórki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
 • Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych
 • Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przezjednostki oświatowe
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce
 • Likwidacja szkoły
 • Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania wykorzystywania i rozliczania
 • Pozycja gminy w sporach z właścicielami i użytkownikami nieruchomości
 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości –uproszczenia w sprawozdawczości dla jednostek mikro, ale nie tylko
 • Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników – tabelarycznezestawienie świadczeń podlegających i niepodlegających pdof powyroku TK
 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
 • Kampania i marketing w wyborach samorządowych – czyli zestaw rad i wskazówek dla kandydatów
 • Nowe podejście do pomocy publicznej 2014
 • Nowe przepisy unijne w zakresie PPP
 • Odwrotne obciążenie – zasady rozliczenia transakcji u nabywcywpytaniach i odpowiedziach
 • Specyfika wydawania warunków zabudowy
 • Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Przystosowanie raportów wspomagających
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych
 • Zasady rozliczania kosztów pośrednich
 • Najważniejsze zmiany prawne w e-administracji w 2014 r.
 • Wybory samorządowe 2014
 • Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
 • Kadry i płace w sferze budżetowej
 • Wszystko o amortyzacji
 • Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
 • Rola kontroli zarządczej w zapobieganiu i wykrywaniu defraudacji w jednostkach sektora publicznego – część I
 • Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian
 • Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2014 r. dla jednostek sektorafinansów publicznych
 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach sektorafinansów publicznych
 • Rozliczanie pracowników placówek oświatowych z podatku dochodowego za 2013 r.
 • Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków –praktyczne rozliczenia
 • Instrukcja rozliczeń krajowych – VAT 2014
 • Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – praktyczne problemy
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym – ustalenie wyniku finansowego i podatkowego
 • Skutki niewykonania pracy przez pracownika
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Informacje o egzaminie
 • SDDS - Kalendarz Udostępniania Danych
 • Jak rozliczać karnety sportowe przekazywane pracownikom
 • Odszkodowania w prawie pracy
 • Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
 • Zmiany w prawie w 2014 r.
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania należności-przykłady rozliczeń
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych 2013
 • Jak ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - praktyczna instrukcja
 • Nagrody jubileuszowe - pytania i odpowiedzi
 • Zawieranie umów o pracę
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013 r.
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Leasing po zmianach od 1 stycznia 2013 r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Urlopy w różnych systemach czasu pracy
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Ściąga Księgowego - Jak uzyskać interpretację indywidualną wsprawach VAT
  Nowość
 • ZBIÓR PRAW nr 4
  Nowość
 • Wskaźniki i stawki Nr 10
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 10
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 20
 • Ściąga Kadrowego - Jak dokumentować prawo do zasiłku opiekuńczego i chorobowego
 • Rachunkowość w oświacie nr 10
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 10
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 5
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 19
 • Wskaźniki i stawki Nr 9
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 9
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 18
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 9
 • Rachunkowość w oświacie nr 9
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 17
 • Wskaźniki i stawki Nr 8
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 8
 • Rachunkowość w oświacie nr 8
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 4
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 8
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 15/16
 • Wskaźniki i stawki Nr 7
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 7
 • Rachunkowość w oświacie nr 7
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 7
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 13/14
 • Wskaźniki i stawki Nr 6
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 12
 • Rachunkowość Budżetowa Dodatek specjalny nr 1
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 3
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 6
 • Rachunkowość w oświacie nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 11
 • Wskaźniki i stawki Nr 5
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 5
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 10
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 5
 • Rachunkowość w oświacie nr 5
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 9
 • Zbiór Praw Nr 3
 • Wskaźniki i stawki Nr 4
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 4
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 8
 • Rachunkowość służb mundurowych Nr 2
 • Rachunkowość w oświacie nr 4
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej Nr 4
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 7
 • Wskaźniki i stawki Nr 3
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 3
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 6
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 5
 • Rachunkowość w oświacie nr 3
 • Rachunkowość w instytucjach pomocy społecznej nr 3
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 4
 • Wskaźniki i stawki Nr 2
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 2
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 10
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 9
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 8
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 7
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 6
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 5 -ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 5
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 4 -ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 4
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 3
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 2
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 1
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 12
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 11
 • VAT od samochodów – aktualne interpretacje
  Nowość
 • Ilu księgowych w Polsce ma certyfikat
 • Ubezpieczenie OC biur rachunkowych
 • MF o certyfikatach księgowych
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze po wyroku TK
 • Nowe obowiązki sprzedawców
 • Zdarzenia po dniu bilansowym
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014
 • Składanie sprawozdań finansowych
 • Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
 • Co wybrać: ZUS czy OFE?
 • Koszty odwołania z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy a wychowawczy, rodzicielski i macierzyński
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
 • Złamanie zakazu konkurencji
 • Listy ostrzegawcze od Ministra Finansów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • VAT od samochodów służbowych
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Zmiany w transakcjach powiązanych
 • Wycena prawa wieczystego użytkowania
 • Zatarcie skazania
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Egzekucje ZUS wobec dłużników
 • Zmiany w zamówieniach publicznych
 • Jak zmodyfikować janosikowe
 • Dziury w drogach - odszkodowania
 • Nowa ustawa śmieciowa a samorządy
 • Inwentaryzacja gruntów w samorządach
 • Wypłacanie trzynastek i potrącenia z trzynastek
 • Naliczanie nagród jubileuszowych w samorządach
 • Zmiany w kryteriach zamówień publicznych
 • Wywłaszczenie nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa
 • Opłaty za śmieci w sferze budżetowej
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej
 • Dlaczego nie ma standardów dla rachunkowości w sferze budżetowej
 • Nowe przepisy o ochronie środowiska
 • Polityka rachunkowości w sferze budżetowej
 • Karne odsetki w budżetówce
 • Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości budżetowej
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Uchwała NSA o VAT w samorządach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Oskładkowanie umów uczniów i studentów
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Umowy na czas określony
 • Podróże służbowe - wysokość diet, kraje docelowe, limit noclegowy

Zobacz opinie o INFORRB

 • „Bardzo dobry produkt przydatny w codziennej pracy”

  Gregor

 • „bardzo przydatne informacje w codziennej pracy”

  Joanna

 • „Produkt bardzo dobry”

  księgowa

 • „Super platforma i przydatna w pracy codziennej”

  AndXka

 • „Pomocne informacje na temat bieżących przepisów”

  B

 • „zawsze przydatne wiadomości, w terminie, pomocnik w pracy księgowego i nie tylko”

  księgowa

 • „Super już kilka razy miałam podbramkową sytuacje i znalazłam odpowiedź. Bardzo dobry też serwis...”

  Kora

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna zarówno dla urzędnika, księgowego i prawnika.”

  Andrzej S

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna dla każdego zajmującego się sferą budżetową nie tylko.”

  Andrzej

 • „Przejrzyste artykuły. Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian...”

  Gość

 • „czytelne i zrozumiałe artykuły 6”

  Wanda

 • „Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian przepisów prawa,”

  Helena

 • „Świetny, Dziękuję INFORKU, że o nas pomyślałeś :)”

  Zosia Księgowa (główna :))))

 • „Czytelne komentarze, aktualna informacja o zmianach w prawie”

  Gość

 • „Produkt jest profesjonalny i niezbędny dla każdego zatrudnionego w sferze budżetowe i nie tylko.”

  Andrzej

 • „Tego nam było potrzeba. Serwis szybki, aktualny, zawsze pod ręką. To właśnie główne cechy...”

  Hendrix

 • „Serwis profesjonalny zebrany w pigułce, bardzo przydatny w codziennej pracy”

  Barbara

 • „Serwis jest profesjonalny i niezbędny dla księgowego budżetowego.”

  Andrzej

 • „nowości są na bieżąco udostępniane - niektóre tylko sygnalizowane, przydałoby się szerzej opisywać”

  Ziutka

 • „Jest super, bieżące informacje zawsze pod ręką. Jasno, przejrzyście i zrozumiale.”

  beata

 • „Bardzo rzeczowa i aktualna pomoc, wręcz superowa:)”

  Justyna

 • „Świetne narzędzie do codziennego użytkowania, taka rzucająca się w oczy ,,przypominajka",...”

  Małgosia

 • „Bardzo dobra, profesjonalna strona. Mocno wybijająca się z podobnych oferowanych w internecie.”

  mario

 • „Bardzo pomocna w codziennej pracy, głównie ze względu na pojawiające się uaktualnienia przepisów...”

  Quba

 • „Kompleta, informacyjna, przypominająca, przydatna w codziennej pracy”

  Agnieszka

 • „Program dość funkcjonalny i przydatny w oragnizacji dnia”

  yola09

 • „Super serwis, bardzo pomocny, kompleksowy, najlepszy z jakiego kiedykolwiek korzystałam.”

  Irena

 • „Serwis bardzo przydatny w codziennej pracy. Polecam”

  Monika

 • „Bardzo dobry przekaz informacji w pigułce”

  tessa

 • „Jestem Waszą czytelniczą tzn. wydawnictwa Infor od początku istnienia polecam to wydawnictwo...”

  Bożena

 • „Super. Przy porannej kawie przegląd przepisów i terminów. Oby tak dalej. Dzięki”

  majka

 • „jest w porządku, skraca czas czytania przepisów w wersji papierowej”

  Wioletta

 • „Jestem zadowolona. Bardzo przydatne narzędzie pracy każdego księgowego.”

  anpaja

 • „bardzo przydatna i pomocna strona, aktualne przepisy i komentarze specjalistów z zakresu...”

  porprzemek

 • „INFORRB jest bardzo przydatny, pomocny. Jest się na bieżąco z przepisami no i oczywiście co...”

  Teresa

 • „jest rewelacyjna i brawa dla INFOR za pomysł”

  audytorka

 • „Istotne informacje dotyczące Rb i Finansów publicznych czytelne i świetnie zredagowane, łatwość w...”

  BogJan

 • „proste, w miarę potrzeb, rozbudowane, informacje rzetelne”

  maria

 • „PLATFORMA bardzo przydatna i pomocna w codziennej pracy księgowego. INFOR Organizer -SUPER...”

  Marianna

 • „Platforma Pomocna przy prowadzeniu działalności tak gospodarczej, jak i stowarzyszeniowej.”

  Jano prezes.

 • „Bardzo przydatna w codziennej pracy. Jestem na bieżąco z informacjami.”

  Aga

 • „Bardzo przydatna, przypomnienia i bieżące info są dla nas bardzo ważne i pomocne. Dziękujemy za...”

  kate

 • „cudowny produkt dla księgowych”

  Anna

 • „bardzo pomocna na co dzień!!! Super!”

  Halina

 • „Bardzo mi pomaga, jest super , nie muszę już szukać wiadomości- mam je zawsze w INFOR !!!!!!!!”

 • „Jest profesjonalnie zaprojektowana, uwzględnia wszystkie potrzeby korzystającego. Samo poruszanie...”

  Elżbieta

 • „To jest super serwis bardzo przydatny w naszej codziennej pracy ”

Co możemy dla Ciebie zmienić w INFORRB?