Oceń Platformę INFORRB
Pobieranie danych...

Porada dnia

2015-01-29

Prawo opcji – o czym należy pamiętać

Instytucja prawa opcji jest jeszcze dość rzadko stosowana przez polskich zamawiających. Przyczyną może być fakt, że prawo opcji oraz zasady jego stosowania nie zostały szczegółowo uregulowane w...

Baza porad

 • Rozliczanie świadczeń pozapłacowych
  Data 03.11.2014
 • Ewidencja przebiegu pojazdu, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik
  Data 06.06.2014
 • Czy zeznanie CIT-8 za 2014 r. można złożyć w formie papierowej
  00:40 Data 20.01.2015
 • Jakie skutki dla rozliczeń VAT u sprzedawcy ma brak zapłaty za fakturę
  Nowość
 • Jak stosować zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży – odpowiedzi na pytania
  Nowość
 • BILANS 2014. Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności
 • Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej – skutki podatkowe
 • Egzekucja administracyjna po zmianach
 • 15 najciekawszych orzeczeń SN z wynagrodzeń i ZUS w 2014 r.
 • Oszczędności w kosztach pracy – gotowe rozwiązania dlapracodawców
 • Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansówpublicznych 2014
 • Postępowanie podatkowe na gruncie podatków i opłat lokalnych
 • Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach
 • Opłaty sądowe w kosztach podatkowych i rachunkowości
 • Obowiązki sprawozdawcze jednostek oświatowych
 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – praktyczne rozliczenia
 • Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zasady ustalania
 • Decyzja, postanowienie, ugoda i odwołanie w postępowaniu administracyjnym
 • Prawidłowe wypowiadanie pracownikom umowy o pracę – praktycznainstrukcja
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur windykacji należności
 • Spis z natury w jednostkach sektora finansów publicznych – przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie
 • Techniczne i prawne kontrowersje w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w 2014 r.
 • Analiza nieprawidłowości w funkcjonowaniu oświaty na tleustaleń organów kontrolnych
 • Koszty remontów środków trwałych – w praktyce
 • VAT 2014 – jak organy podatkowe interpretują nowe przepisy
 • Rozliczanie podróży służbowych – praktyczne problemy
 • Wzory zakresów obowiązków pracowników komórki finansowejjednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
 • Zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonówkomórkowych
 • Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularówkorygujących wzrok
 • Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych
 • Alternatywne źródła pozyskiwania środków finansowych przezjednostki oświatowe
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w praktyce
 • Likwidacja szkoły
 • Dotacje w jednostkach oświatowych – zasady otrzymywania wykorzystywania i rozliczania
 • Pozycja gminy w sporach z właścicielami i użytkownikami nieruchomości
 • Nowelizacja ustawy o rachunkowości –uproszczenia w sprawozdawczości dla jednostek mikro, ale nie tylko
 • Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
 • Kampania i marketing w wyborach samorządowych – czyli zestaw rad i wskazówek dla kandydatów
 • Nowe przepisy unijne w zakresie PPP
 • Odwrotne obciążenie – zasady rozliczenia transakcji u nabywcywpytaniach i odpowiedziach
 • Specyfika wydawania warunków zabudowy
 • Typowe zapisy strony Wn i Ma kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Przystosowanie raportów wspomagających
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych
 • Zasady rozliczania kosztów pośrednich
 • Najważniejsze zmiany prawne w e-administracji w 2014 r.
 • Wybory samorządowe 2014
 • Nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
 • Kadry i płace w sferze budżetowej
 • Wszystko o amortyzacji
 • Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
 • Rola kontroli zarządczej w zapobieganiu i wykrywaniu defraudacji w jednostkach sektora publicznego – część I
 • Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian
 • Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2014 r. dla jednostek sektorafinansów publicznych
 • Ewidencja podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach sektorafinansów publicznych
 • Rozliczanie pracowników placówek oświatowych z podatku dochodowego za 2013 r.
 • Transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków –praktyczne rozliczenia
 • Instrukcja rozliczeń krajowych – VAT 2014
 • Plusy i minusy zmian w VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami – praktyczne problemy
 • Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym – ustalenie wyniku finansowego i podatkowego
 • Skutki niewykonania pracy przez pracownika
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Informacje o egzaminie
 • SDDS - Kalendarz Udostępniania Danych
 • Jak rozliczać karnety sportowe przekazywane pracownikom
 • Odszkodowania w prawie pracy
 • Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
 • Zmiany w prawie w 2014 r.
 • Korekta kosztów w przypadku nieuregulowania należności-przykłady rozliczeń
 • Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.
 • Zbiór nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych 2013
 • Jak ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych - praktyczna instrukcja
 • Nagrody jubileuszowe - pytania i odpowiedzi
 • Zawieranie umów o pracę
 • Okulary dla pracownika - problemy podatkowe
 • Zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - zmiany od 17 czerwca 2013 r.
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Leasing po zmianach od 1 stycznia 2013 r.
 • Podróże służbowe od 1 marca 2013 r.
 • Obliczanie wysokości świadczeń chorobowych
 • Zasiłek chorobowy dla nowego pracownika
 • Zatrudnianie zleceniobiorców
 • Urlopy w różnych systemach czasu pracy
 • Dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem
 • Pracownik na zwolnieniu lekarskim
 • Wskaźniki i stawki Nr 1
  Nowość
 • Kadry i płace w sferze budżetowej Nr 2
  Nowość
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 2
 • Rachunkowość Budżetowa Nr 1
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 1
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 12-ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 12
 • Dodatek specjalny do Poradnika Rachunkowości Budżetowej Nr 11-ćwiczenia
 • Poradnik Rachunkowości Budżetowej Nr 11
 • Nowe zasady oskładkowania umów zleceń
 • Ubezpieczenia członków rad nadzorczych 2015
 • Deklaracje elektroniczne 2015
 • Mniejsze obowiązki pracodawców
 • Ryczałt samochodowy 2015
 • Należności pracownicze 2015
 • VAT od samochodów – aktualne interpretacje
 • Ilu księgowych w Polsce ma certyfikat
 • Ubezpieczenie OC biur rachunkowych
 • MF o certyfikatach księgowych
 • Nieodpłatne świadczenia pracownicze po wyroku TK
 • Nowe obowiązki sprzedawców
 • Zdarzenia po dniu bilansowym
 • Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014
 • Składanie sprawozdań finansowych
 • Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
 • Co wybrać: ZUS czy OFE?
 • Koszty odwołania z urlopu
 • Urlop wypoczynkowy a wychowawczy, rodzicielski i macierzyński
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
 • Złamanie zakazu konkurencji
 • Listy ostrzegawcze od Ministra Finansów
 • Odpowiedzialność karna skarbowa
 • VAT od samochodów służbowych
 • Zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • Zmiany w transakcjach powiązanych
 • Wycena prawa wieczystego użytkowania
 • Zatarcie skazania
 • Opinie biegłych rewidentów
 • Praca w niedziele i święta po zmianach
 • Egzekucje ZUS wobec dłużników
 • Zmiany w zamówieniach publicznych
 • Jak zmodyfikować janosikowe
 • Dziury w drogach - odszkodowania
 • Nowa ustawa śmieciowa a samorządy
 • Inwentaryzacja gruntów w samorządach
 • Wypłacanie trzynastek i potrącenia z trzynastek
 • Naliczanie nagród jubileuszowych w samorządach
 • Zmiany w kryteriach zamówień publicznych
 • Wywłaszczenie nieruchomości gminy na rzecz Skarbu Państwa
 • Opłaty za śmieci w sferze budżetowej
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej
 • Dlaczego nie ma standardów dla rachunkowości w sferze budżetowej
 • Nowe przepisy o ochronie środowiska
 • Polityka rachunkowości w sferze budżetowej
 • Karne odsetki w budżetówce
 • Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości budżetowej
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Uchwała NSA o VAT w samorządach
 • Kontrole zwolnień lekarskich przeprowadzane przez ZUS
 • Zmiany w czasie pracy od sierpnia 2013 r.
 • Oskładkowanie umów uczniów i studentów
 • Należności urlopowe pracowników
 • Budżetowanie czy ewidencja księgowa
 • Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie - nowe zasady
 • Rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
 • Praca zarobkowa na macierzyńskim i wychowawczym
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich
 • Urlopy i zasiłek macierzyński
 • Wszystko o tworzeniu ZFŚS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
 • Umowy na czas określony
 • Podróże służbowe - wysokość diet, kraje docelowe, limit noclegowy

Zobacz opinie o INFORRB

 • „super. i jeszcze raz super!!!”

  gosia

 • „warto zaglądać”

  ela

 • „Bardzo dobry pomysł. Proponuję popracować nad lepszą wyszukiwarką i będzie super.”

  Joanna

 • „dobry pomysł”

  Bozena

 • „bardzo przydatne informacje przedstawione w przystępny sposób. Chciałabym mieć możliwość...”

  Maryla

 • „Bardzo przydatne informacje o aktualnych zmianach w przepisach prawa oraz bardzo szeroki zakres...”

  Helena

 • „Bardzo dobry produkt przydatny w codziennej pracy”

  Gregor

 • „bardzo przydatne informacje w codziennej pracy”

  Joanna

 • „Produkt bardzo dobry”

  księgowa

 • „Super platforma i przydatna w pracy codziennej”

  AndXka

 • „Pomocne informacje na temat bieżących przepisów”

  B

 • „zawsze przydatne wiadomości, w terminie, pomocnik w pracy księgowego i nie tylko”

  księgowa

 • „Super już kilka razy miałam podbramkową sytuacje i znalazłam odpowiedź. Bardzo dobry też serwis...”

  Kora

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna zarówno dla urzędnika, księgowego i prawnika.”

  Andrzej S

 • „Platforma jest niezbędna i profesjonalna dla każdego zajmującego się sferą budżetową nie tylko.”

  Andrzej

 • „Przejrzyste artykuły. Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian...”

  Gość

 • „czytelne i zrozumiałe artykuły 6”

  Wanda

 • „Bardzo pomocne informacje na temat bieżących i projektowanych zmian przepisów prawa,”

  Helena

 • „Świetny, Dziękuję INFORKU, że o nas pomyślałeś :)”

  Zosia Księgowa (główna :))))

 • „Czytelne komentarze, aktualna informacja o zmianach w prawie”

  Gość

 • „Produkt jest profesjonalny i niezbędny dla każdego zatrudnionego w sferze budżetowe i nie tylko.”

  Andrzej

 • „Tego nam było potrzeba. Serwis szybki, aktualny, zawsze pod ręką. To właśnie główne cechy...”

  Hendrix

 • „Serwis profesjonalny zebrany w pigułce, bardzo przydatny w codziennej pracy”

  Barbara

 • „Serwis jest profesjonalny i niezbędny dla księgowego budżetowego.”

  Andrzej

 • „nowości są na bieżąco udostępniane - niektóre tylko sygnalizowane, przydałoby się szerzej opisywać”

  Ziutka

 • „Jest super, bieżące informacje zawsze pod ręką. Jasno, przejrzyście i zrozumiale.”

  beata

 • „Bardzo rzeczowa i aktualna pomoc, wręcz superowa:)”

  Justyna

 • „Świetne narzędzie do codziennego użytkowania, taka rzucająca się w oczy ,,przypominajka",...”

  Małgosia

 • „Bardzo dobra, profesjonalna strona. Mocno wybijająca się z podobnych oferowanych w internecie.”

  mario

 • „Bardzo pomocna w codziennej pracy, głównie ze względu na pojawiające się uaktualnienia przepisów...”

  Quba

 • „Kompleta, informacyjna, przypominająca, przydatna w codziennej pracy”

  Agnieszka

 • „Program dość funkcjonalny i przydatny w oragnizacji dnia”

  yola09

 • „Super serwis, bardzo pomocny, kompleksowy, najlepszy z jakiego kiedykolwiek korzystałam.”

  Irena

 • „Serwis bardzo przydatny w codziennej pracy. Polecam”

  Monika

 • „Bardzo dobry przekaz informacji w pigułce”

  tessa

 • „Jestem Waszą czytelniczą tzn. wydawnictwa Infor od początku istnienia polecam to wydawnictwo...”

  Bożena

 • „Super. Przy porannej kawie przegląd przepisów i terminów. Oby tak dalej. Dzięki”

  majka

 • „jest w porządku, skraca czas czytania przepisów w wersji papierowej”

  Wioletta

 • „Jestem zadowolona. Bardzo przydatne narzędzie pracy każdego księgowego.”

  anpaja

 • „bardzo przydatna i pomocna strona, aktualne przepisy i komentarze specjalistów z zakresu...”

  porprzemek

 • „INFORRB jest bardzo przydatny, pomocny. Jest się na bieżąco z przepisami no i oczywiście co...”

  Teresa

 • „jest rewelacyjna i brawa dla INFOR za pomysł”

  audytorka

 • „Istotne informacje dotyczące Rb i Finansów publicznych czytelne i świetnie zredagowane, łatwość w...”

  BogJan

 • „proste, w miarę potrzeb, rozbudowane, informacje rzetelne”

  maria

 • „PLATFORMA bardzo przydatna i pomocna w codziennej pracy księgowego. INFOR Organizer -SUPER...”

  Marianna

 • „Platforma Pomocna przy prowadzeniu działalności tak gospodarczej, jak i stowarzyszeniowej.”

  Jano prezes.

 • „Bardzo przydatna w codziennej pracy. Jestem na bieżąco z informacjami.”

  Aga

 • „Bardzo przydatna, przypomnienia i bieżące info są dla nas bardzo ważne i pomocne. Dziękujemy za...”

  kate

 • „cudowny produkt dla księgowych”

  Anna

 • „bardzo pomocna na co dzień!!! Super!”

  Halina

 • „Bardzo mi pomaga, jest super , nie muszę już szukać wiadomości- mam je zawsze w INFOR !!!!!!!!”

 • „Jest profesjonalnie zaprojektowana, uwzględnia wszystkie potrzeby korzystającego. Samo poruszanie...”

  Elżbieta

 • „To jest super serwis bardzo przydatny w naszej codziennej pracy ”

Co możemy dla Ciebie zmienić w INFORRB?